Tannenhof Detlev Zernikow-Kayßer
Fichtenweg 5
36179 Bebra